32 474 965 472 danielle.istas@skynet.be

TRADITIE VERTALING ?

Hoe ga ik te werk ? Meest traditioneel: om te beginnen, nog en altijd het woordenboek! Zal ik ooit het contact met papier kunnen missen ?
Uiteraard kijk ik graag “online” bepaalde contexten en gebruiken na.
Twee stappen ondersteunen mijn werkproces: Eerst en vooral, een bruto vertaling die absoluut alle concepten en nuances integreert van de brontaal, terwijl ik ook systematisch de terminologie nakijk in gediversifieerde en betrouwbare – liefst geen vertaalde – bronnen.
Dit eerste ontwerp laat ik dan even rusten om de nodige afstand te creëren, zeer heilzaam voor de tweede stap: herschrijven, zo vlot en zorgvuldig mogelijk, volledig los van de brontekst.